E-usługi

Kategoria: Innowacyjnie Opublikował MobivoiceSkomentuj

E-usługi to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość. E-usługa zapewnia usługobiorcy (klientowi) indywidualność, jednak nie wymaga obecności obu stron w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Usługa elektroniczna musi ponadto spełniać warunek udzielania konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie. E-usługę prowadzone są w różnych segmentach, za pośrednictwem takich kanałów jak Internet, urządzenia mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) oraz telewizja cyfrowa i satelitarna.

Definicji e-usług jest wiele i porównując kilka z nich do siebie powodujemy, że w naszej głowie pojawia się spory mętlik. Problem dotyczy przede wszystkim różnorodnych podziałów tego sektora. To, co zdaniem jednego autora należy do segmentu e-usług, zdaniem innego absolutnie się z tego kręgu wyklucza.

 

Jedne z najczęściej wymienianych e-usług, to:

e-zdrowie, które obejmuje zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wzajemnych relacjach lekarzy, instytucji ochrony zdrowia jak szpitale czy przychodnie, konsultacje medyczne prowadzone przez internet,
e-praca, czyli działania oferowane w ramach rekrutacji pracowników, które obejmują wszelkie procedury wykorzystujące technologię internetu i współpracujących z nią multimediów w celu zarówno poinformowania potencjalnych kandydatów o firmie, wymaganiach i warunkach zatrudnienia, jak i publikację ofert osób i firm poszukujących różnych form zatrudnienia,
e-logistyka, czyli usługi wspomagające funkcjonowanie łańcuchów dostaw, nie mające nic wspólnego z fizycznym przemieszczaniem towarów, posiadaniem jakichkolwiek środków transportu bądź magazynów. Obszarem działań jest realizacja wirtualnych procesów w środowisku rozległych sieci komputerowych (najczęściej platformą technologiczną jest Internet), mających na celu koordynację i integrację partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw,
e-finanse, czyli ogół operacji dotyczących finansów wykonywanych za pośrednictwem mediów elektronicznych, np. ubezpieczenia,
e-handel, gdzie umowa zawierana jest poprzez Internet i zostaje całkowicie wykonana za jego pośrednictwem lub zawarcie umowy odbywa się przez internet, ale jej wykonanie następuje już poza siecią, np. wysłanie towarów zakupionych poprzez internet pocztą tradycyjną.

 

www.mrkt.pl

www.mrkt.pl

 

Następujące usługi, w szczególności jeśli świadczone są przez internet lub inną sieć elektroniczną, wchodzą w zakres usług elektronicznych:

 • produkty w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania,
 • usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa,
 • usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę,
 • odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on-line,
 • pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których aspekty telekomunikacyjne są natury pomocniczej lub drugorzędnej, czyli pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting stron internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych, poczty elektronicznej itp.

 

Kierunki rozwoju

Do usług elektronicznych, które ostatnimi czasy cieszą się bardzo dużą popularnością i powiększającym się gronem użytkowników, należą przede wszystkim:

 • bankowość elektroniczna – forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, telefonu komórkowego i linii telekomunikacyjnych, w tym internetuZależnie od wykorzystanych rozwiązań umożliwia wykonywanie operacji pasywnych (np. sprawdzanie salda i historii rachunku) oraz aktywnych (np. dokonanie polecenia przelewu, założenie lokaty terminowej),
 • telewizja internetowa – odmiana telewizji występująca poza tradycyjnymi kanałami dystrybucji, jakimi są telewizja naziemna, satelitarna, kablowa. Za medium transmisji telewizyjnej, zamiast dedykowanej sieci, wykorzystuje mechanizmy dostępne w internecie. Powszechnie za telewizję internetową uznaje się stację telewizyjną, która udostępnia swoje programy na stronach internetowych lub podmiot, który przygotowuje specjalnie treści dla odbiorów wyłącznie w internecie.
 • handel elektroniczny – to specyficzny rodzaj handlu obejmujący zakup i sprzedaż towarów oraz usług. Sieć internetowa o globalnym charakterze, stanowi w tym przypadku środek wymiany pomiędzy kupującymi a sprzedającymi.  Dobrze prosperującą formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe. Ze względu na podmioty biorące udział w handlu elektronicznym wyróżnia się:
  • handel elektroniczny pomiędzy firmami,
  • handel elektroniczny pomiędzy firmą a konsumentem,
  • handel elektroniczny pomiędzy konsumentami,
  • handel elektroniczny pomiędzy konsumentem a firmą.

 

Skomentuj