Szkolenia otwarte, a szkolenia zamknięte

Kategoria: Efektywnie Opublikował Mobivoice2 Komentarzy

Kto się nie rozwija, ten staje w miejscu, a ten kto stoi w miejscu – w rzeczywistości się cofa. W tym powiedzeniu tkwi wiele prawdy, ponieważ otaczający nas świat dynamicznie się przeobraża.
W każdym kolejnym roku pojawiają się nowe rozwiązania i technologie w niemalże każdej dziedzinie życia. Nie można ich ominąć, wykluczyć i uznać za zbyteczne. Pozostaje nam nieustana nauka, pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie swoich umiejętności.

Wiele osób może mieć do tego sceptyczne nastawienie, jednak mimo wszystko jest to impuls do lepszego i pełniejszego życia. Osoby, które systematycznie rozwijają swoje umiejętności, lepiej radzą sobie w życiu zawodowym i są bardziej atrakcyjni dla pracodawców na rynku pracy. Nikomu nie trzeba udowadniać, że to z kolei ma bezpośredni wpływ na wysokość zarabianych pieniędzy. Firmy chętnie zatrudniają specjalistów oraz inwestują w ich rozwój, ponieważ ich praca jest efektywniejsza i generuje większe przychody. Sytuacja ta sprawia, że w obecnych czasach mamy ogromy popyt na różnorodne szkolenia dla firm. Podejmując decyzje o wyborze szkolenia powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na zakres tematyczny, ale również formułę – wyróżniamy szkolenia otwarte i zamknięte, gdzie podstawowym kryterium różnicującym jest ich dostępność lub jej brak.

 

www.firstlinetraining.ca

www.firstlinetraining.ca

 

Szkolenie otwarte

W tym przypadku dostęp do szkolenia mają pracownicy różnorodnych firm z różnych regionów. Jest to celowe rozwiązanie gwarantujące dodatkowe korzyści. Uczestnicy nie tylko pogłębiają swoją wiedzę dzięki prowadzącemu szkolenie, ale również nawiązują kontakty biznesowe i wymieniają się doświadczeniami z innymi uczestnikami. O skuteczności tego typu szkolenia w sporej mierze decyduje liczebność grupy. Zbyt duża grupa może wygenerować zupełnie odwrotny efekt od zamierzonego. W przypadku szkoleń otwartych zaleca się grupy, które nie będą przekraczać 10-12 osób. Ta forma jest również atrakcyjna dla pracodawcy ze względu na koszt szkolenia, ponieważ istnieje możliwość wydelegowania małej liczby pracowników.

 

Szkolenia zamknięte

Tutaj firma realizująca szkolenia przygotowuje swoją ofertę edukacyjną specjalnie na potrzeby danej firmy oraz jej pracowników. Takie szkolenia budowane są od podstaw.
Nakreśla się specyfikę firmy, wyznacza się szczegółowe cele i przygotowuje spersonalizowane materiały edukacyjne. Wiedza przekazana poprzez szkolenia zamknięte pozwala w lepszym stopniu przygotować pracowników do efektywniejszego wdrażania swoich umiejętności w rozwoju firmy. Ogromnym plusem szkolenia zamkniętego jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w odpowiadającym nam terminie i miejscu. Często niedoceniana zaletą szkolenia zamkniętego jest również integracja pracowników. Pracownicy razem pogłębiają swoją wiedze, poprawia się komunikacja, której profity będą widoczne w codziennej pracy.

 

www.safety4sea.com

www.safety4sea.com

 

To, jaka forma szkolenia zostanie wybrana zależy od predyspozycji i możliwości firmy. Przed podjęciem decyzji warto jednak dokładnie przeanalizować wszelkie dostępne oferty na rynku. Ważne jest doświadczenie oraz skuteczność firmy przeprowadzającej szkolenie. Pamiętajmy również, aby sprawdzić wszelkie referencje oraz certyfikaty, ponieważ wybór profesjonalnej firmy szkoleniowej z pewnością będzie inwestycją, która wygeneruje zyski w przyszłości.

Komentarze

  1. Magda

    Z szkoleniami otwartymi bywa bardzo różnie, choć ja mam akurat dobre wspomnienia. Faktycznie, ilość uczestników jest bardzo istotna, choć ja uczęszczałam zarówno na takie szkolenia otwarte w których było kilka osób, jak i te bardziej liczne. Tu ważne jest też to, czego szkolenie dotyczy i jakich ludzi skupia. Czasami dana ilość w przypadku jednego szkolenia to mało, a w innym przypadku to już dużo. 🙂

  2. Marcin

    Jakość szkoleń w dużej mierze zależna jest od tematyki dla tego uważam, że mimo wyższej ceny jednostkowej lepszym rozwiązaniem jest udział w szkoleniach zamkniętych.
    Oczywiście otwarte, gdy tematyka jest znana i zbieżna z tematyką działań też dają dużo wiedzy.

Skomentuj