Polityka prywatności MobiVoice

W trosce o bezpieczeństwo danych klienta, publikujemy dokument wyjaśniający sposób i zasady gromadzenia, przetwarzania informacji o użytkownikach. Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas najważniejsza, protokół połączenia SSL, gwarantuje bezpieczne przesyłanie zaszyfrowanych danych  do naszego serwera.

 1. Administratorem danych osobowych jest IT Solution Sp z o.o. z siedzibą w Zielątkowie (62-001) przy ulicy Krętej 5, tel: 690 667 077, e-mail: info@mobivoice.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000465874, NIP: 9721244487, REGON: 302449717 o kapitale zakładowym w całości pokrytym 5.000 złotych;

 2. Respektując ustawę o ochronie danych osobowych i Państwa prawa zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

 3. Możesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość bezpośrednio na nasz adres email admin@mobivoice.pl lub pisemnie na adres naszego Serwisu .

 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz Serwis, przysługują Ci poniższe uprawnienia. Poniższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO poprzez kontakt z administratorem danych osobowych naszego Serwisu na adres admin@mobivoice.pl. Wszystkie zgłoszenia zobowiązujemy się traktować z należytą uwagą oraz dołożyć starań do ich realizacji w możliwie najkrótszym czasie.

  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz Serwis.

 5. Sposób w jaki pozyskiwane są dane osobowe: Twoje dane osobowe otrzymaliśmy podczas przesłania przez Ciebie formularza kontaktowego. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Mogę być też konieczne do spełnienia wymagań określonych przepisami prawa, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

 6. Informacja o udostępnianiu: nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym osobom lub podmiotom do celów marketingowych bez Twojej zgody. Jeżeli zwrócą się do nas, w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami, odpowiednie organy publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami, wtedy możemy przekazać Twoje dane osobowe. Określa się tutaj jednostki organizacyjne m.in prokuratury, Policję oraz jednostki do tego uprawnione.

 7. Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Zgodnie z rozporządzeniem RODO na wymaganych następujących podstawach prawnych opisanych poniżej.

  • Konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  Dotyczy ona przypadków przetwarzania danych, w których jest ono uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi zapewnienie bezpieczeństwa, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania rozwiązań i dopasowania ich do potrzeb użytkownika oraz prowadzenie promocji własnych rozwiązań. Należy wymienić również przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń oraz ich ustalenia, dochodzenia i egzekucji. W tych celach możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz inne dane, które będą niezbędne do obsługi roszczeń w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!