Polityka prywatności e-usługi MobiVoice

W trosce o bezpieczeństwo danych klienta, publikujemy dokument wyjaśniający sposób i zasady gromadzenia, przetwarzania informacji o użytkownikach naszej e-usługi. Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas najważniejsza, protokół połączenia SSL, gwarantuje bezpieczne przesyłanie zaszyfrowanych danych  do naszego serwera.

 1. Administratorem danych osobowych jest IT Solution Sp z o.o. z siedzibą w Zielątkowie (62-001) przy ulicy Krętej 5, tel: 690 667 077, e-mail: info@mobivoice.pl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000465874, NIP: 9721244487, REGON: 302449717 o kapitale zakładowym w całości pokrytym 5.000 złotych;

 2. Respektując ustawę o ochronie danych osobowych i Państwa prawa zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

 3. Możesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość bezpośrednio na nasz adres email admin@mobivoice.pl lub pisemnie na adres naszego Serwisu .

 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz Serwis, przysługują Ci poniższe uprawnienia. Poniższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO poprzez kontakt z administratorem danych osobowych naszego Serwisu na adres admin@mobivoice.pl. Wszystkie zgłoszenia zobowiązujemy się traktować z należytą uwagą oraz dołożyć starań do ich realizacji w możliwie najkrótszym czasie.
  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz Serwis.
 5. Sposób w jaki pozyskiwane są dane osobowe: Twoje dane osobowe otrzymaliśmy podczas rejestracji przez Ciebie konta oraz w późniejszym czasie podczas Twojego korzystania z naszego Serwisu, np. w czasie wprowadzania danych Twoich kontrahentów do naszego Serwisu. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z nich mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia usług. Mogę być też konieczne do spełnienia wymagań określonych przepisami prawa, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

 6. Informacja o udostępnianiu: nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym osobom lub podmiotom do celów marketingowych bez Twojej zgody. Jeżeli zwrócą się do nas, w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami, odpowiednie organy publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami, wtedy możemy przekazać Twoje dane osobowe. Określa się tutaj jednostki organizacyjne m.in prokuratury, Policję oraz jednostki do tego uprawnione. W przypadku korzystania przez Ciebie z płatnych usług naszego Serwisu, Twoje dane osobowe (adres email) mogą być udostępnione podmiotom, które wspierają nas w tej działalności, czyli takie, które umożliwiają usługi płatnicze.

 7. Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Zgodnie z rozporządzeniem RODO na wymaganych następujących podstawach prawnych opisanych poniżej.

  • Konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  Dotyczy ona przypadków przetwarzania danych, w których jest ono uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi zapewnienie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy na Twojego konta nie loguje się osoba nieuprawniona do tego), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb użytkownika oraz prowadzenie promocji własnych usług. Należy wymienić również przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń oraz ich ustalenia, dochodzenia i egzekucji. W tych celach możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane na temat sposobu korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia  tego wynikają) oraz inne dane, które będą niezbędne do obsługi roszczeń w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  •  Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której jesteś stroną. W naszym przypadku umową jest regulamin danej usługi. W przypadku zakładania konta umowa o jego dostarczenie upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do tego celu (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tego nie jesteśmy w stanie zapewnić usługi, a użytkownik nie mógłby z niej korzystać.

 8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!

Adres e-mail: info@mobivoice.pl